Rekonstrukce bytů a domů s ohledem na energetické úspory

Výstavba nových budov v nízkoenergetickém či pasivním standardu má logicky zelenou. Vzhledem ke stáří bytového fondu a jeho fyzické opotřebovanosti přicházejí na řadu také jeho rekonstrukce a modernizace. Ve většině případů je důvodem rekonstrukce nedostatečný morální a technický stav objektu. Zkrátka chcete dům, ve kterém se vám bude žít lépe. Cena tepla a celkové náklady na vytápění jsou největší částí rodinného rozpočtu, který se týká bydlení. Proto je to také nejdůležitější kritérium, kvůli kterému se rekonstrukce bytu a domů provádí.

Poměr výdajů za energii ve vztahu k ostatním výdajům domácnosti, by neměl být vyšší než 10 %. Pokud domácnost musí vynaložit víc než 10 % svého příjmu na energii (palivo) pro odpovídající vytápění svého obydlí, měla by být rekonstrukce dalším krokem. Ekonomicky nejefektivnější je totální rekonstrukce provedená podle inteligentního projektu. Problémem ale může být nedostatek finančních prostředků, což je možné řešit úvěrem včetně různých dotací typu Zelená úsporám. Rekonstrukci je také možné rozložit do více let. V tomto případě je ale nutné správně načasovat jednotlivé etapy. Nejprve je nutné dělat ty práce, které povedou k největší úspoře a budou mít tím pádem lepší ekonomickou efektivnost. První by tedy na řadu mělo přijít teplo a izolace, až později mohou přijít na řadu rekonstrukce z oblasti elektřiny, vody a podobně.

Jak dosáhnout úspory energií

Jednou z oblastí, kde je možné dosáhnout velkých úspor je zastínění budov. Toto se týká nejen budov komerčních, ale také rodinných a bytových domů. Mnoho domácností řeší zastínění pomocí žaluzií. Nicméně zatáhneme-li žaluzie, zbavíme se oslnění místnosti ve slunečných dnech. Proniknutí slunečních paprsků do oken nezabráníme úplně a teplo se tak do místnosti šíří velmi rychle. Pokud vyvětráme, do místnosti si pouštíme v letních dnech velké teplo a energie tím opět neklesá. Pokud si pořídíme klimatizaci, vyřešíme tím sice ochlazení v místnosti, ale takový způsob je velmi náročný na energie. Náklady a provoz jsou velmi vysoké, nehledě na to, že s klimatizacemi je spojeno také velké množství zdravotních problémů. Chytrým řešením snížení energetické náročnosti domu je venkovní zastínění. To efektivně stíní, když je potřeba a naopak díky pronikajícím slunečním paprskům vytápí, pokud chceme. Úspor lze dosáhnout například předokenními roletami, které jsou vyrobeny nejčastěji z hliníkových lamel. Celkově nám poslouží jako dobrý izolační prvek.

Prvním krokem před zahájením rekonstrukce by mělo být zhodnocení celkového stavu domu a identifikace zdrojů největšího úniku tepla. Zaměřit bychom se měli především na výměnu starých oken, kompletní zateplení domu a modernizaci topného systému. Správně provedená rekonstrukce může ušetřit až 70% nákladů spojených s energií. Značnou úsporu nákladů na energiích přináší i využití alternativních zdrojů energie. Například solární panely a tepelná čerpadla. Tyto alternativní zdroje mají sice větší pořizovací cenu, ale o to rychlejší je návratnost této investice. Například cena tepelných čerpadel pro rodinné domy začíná na 150 000 korun. Můžete však předpokládat úsporu přibližně 20 000 až 30 000 korun ročně v závislosti na předchozí spotřebě a způsobu vytápění.

Financování rekonstrukce se může provést například úvěrem, který nabízí nejrůznější úvěrové a bankovní společnosti. Každá má stanovené své vlastní podmínky a mnohdy nabízejí půjčky na menší rekonstrukce i na ty rozsáhlejší.