Vlastní bydlení, nebo pronájem bytu v Praze?

Na první pohled by se zdálo, že odpověď na tuto jednoduchou otázku je jasná. Není přeci nad to, mít vlastní byt, nebo domek se zahradou, být svým vlastním pánem a nezatěžovat svůj už tak uspěchaný život smlouvou o pronájmu. Každý půl rok, nebo rok se strachovat o to, zda majitel bytu bude chtít smlouvu prodloužit, nebo zda dostanete z nájmu výpověď a mnohdy se během měsíce až dvou ocitnete v bezvýchodné situaci. Každá mince má ale dvě strany a nic není tak jednoduché jak se na první pohled zdá.

Nájemní a družstevní byty

Možností, jak si zařídit bydlení v Praze je hned několik. Jednou z nich jsou nájemní (tedy družstevní) byty. U družstevních bytů jsme klasickým nájemcem, přičemž vlastníkem (majitelem) bytové jednotky je stát, obec či soukromník. Být vlastníkem družstevního bytu totiž laicky řečeno znamená, že vlastníte „pouze“ družstevní podíl, nikoli bytovou jednotku. Práva a povinnosti každého družstva určuje dosti striktně občanský zákoník. Není tedy možné s bytem jakkoli nakládat, aniž by o tom dopředu celé družstvo nevědělo. Pokud se rozhodnete v bytě zrušit například příčku mezi jednotlivými pokoji, je nutné vše oznamovat družstvu a to ve většině případů takové úpravy nemusí schválit. U bytu v osobním vlastnictví se stáváme skutečnými majiteli bytu a se všemi ostatními tvoříme tzv. „společenství vlastníků jednotek“. Nakládání s bytovou jednotkou je zcela v naší režii, na změnu dispozice nebo na to, kdo s námi bude žít, se nemusíme nikoho dovolovat.

Je koupě bytu výhodnější než nájem? Ne vždy

V naší kultuře je vlastnické bydlení silně zažité. Lidé se neradi stěhují a mnozí z nás žijí celý život na jednom místě. Současná doba si ale žádá svou daň například v tom, že musíme cestovat za prací nebo studiem až na druhý konec republiky. V posledních letech se tedy stalo standardem, že lidé opustili svá rodná města a z venkova se přestěhovali do Prahy. Zvýší tím celkový standard svého žití a bydlení v Praze jim nabízí mnohem více možností jak se uplatnit. Bydlení v nájmu se dříve často prezentovalo jako nevýhodná a nepopulární varianta a to z mnoha důvodů. Dnes tomu ale tak není. Zatímco ceny nemovitostí vzrostly v mnoha oblastech vzhůru, ceny pronájmů bytů v těch samých oblastech klesaly. To platí především o bytech v Praze, Brně a dalších větších krajských městech. Bydlení ve vlastním a zadlužení se hypotékou se mnohdy nevyplatí a spousta, především mladých lidí, se spíše přiklání k bydlení v podnájmu. Většina majitelů, kteří nabízí své bytové jednotky k nájmu, hledají dlouhodobé podnájemníky. Vždyť i oni sami do bytu musí investovat značné částky peněz za rekonstrukce, opravy a provize realitním kancelářím.

Hlavní výhodou koupě bytu je především to, že ceny nemovitostí pomalu a stabilně rostou. Nemusíme platit nájem druhé straně. Pokud platíme hypotéku za byt v Praze, splácíme tím majetek, který nám jednou zůstane. Je to jistá forma spoření. Pokud bydlíme „ve svém“ nemůže nám nikdo ukončit smlouvu a vyhodit nás. Investice do vlastního bydlení je výhodná, nízko riziková investice s dlouhodobým růstem hodnoty nad inflací. Navíc plátky hypotéky lze odečítat z daní. Nevýhodou je především starost o nemovitost, její údržba a nejrůznější úpravy. V nájemním bytě se o vše stará majitel bytu (pokud pomineme drobné úpravy jako utažení kapajícího kohoutku v koupelně apod.). Výhody koupě nemovitosti, ať už bytu v Praze nebo domu se projeví až po pěti a více letech. Při splácení hypotéky a výpadku příjmu z důvodu ztráty zaměstnání nebo úrazu, se dostáváme do nepříjemné životní situace. Nevýhodou vlastního bydlení je také mnoho skrytých poplatků a plateb, které nejsou na první pohled zřejmé a které výrazně celý nákup prodražují. Je třeba si udělat přesnou kalkulaci s odborníkem.

Výhodou bydlení v pronajatém bytě je to, že máme možnost flexibility. Můžeme se prakticky kdykoli přestěhovat a to téměř okamžitě. Odpadají také starosti s údržbou. Ve srovnání s cenou při koupi bytu je nájem velmi levný. Umožňuje nám to také určitou finanční svobodu. Obzvlášť mladí lidé raději než aby platily hypotéku, utrácejí peníze za jiné radosti, koníčky a cestování.